top of page

Jak se léčit

Stres a zátěž mají negativní vliv na náš život i zdraví. Zejména tehdy, pokud je zažijeme už jako děti. Mnohé výzkumy dokázaly, že čím horší bylo naše strádání, tím vyšší je v dospělosti riziko, že onemocníme nějakou vážnou chronickou nemocí, duševní nemocí, staneme se obětí zločinu nebo budeme sami násilní. Náchylnost k alkoholu či drogám, deprese, sebevraždy, rozdema plic, astma, vyšší průměrný počet partnerů, častější zlomeniny, větší spotřeba léků, zkrácení průměrné délky života.

Vyhlídky nic moc. Když k tomu připočítám fakt, že za traumatické zážitky z dětství si sami nemůžeme, sami jsme si je nevybrali a ani jsme neměli možnost je ovlivnit, začínám vnímat ty výše zmíněné statistiky jen jako další obrovskou nespravedlnost.

Ta dobrá zpráva je, že mezi ta čísla ze statistik nemusíte patřit. Můžete se léčit. Můžete to zvládnout. Tady je pro vás inspirace, co může pomoct.

1. Vyslovit to, co se dělo. Jakmile si dovolíte o tom mluvit, odejmete ze svých zážitků moc, kterou nad vámi jejich tajemství má.

Pokud chcete, můžete začít tím, že vyplníte Dotazník negativních zkušeností z dětství. V angličtině se dá najít na internetu (hledejte ACE questionnaire), jeho českou verzi vám můžu poslat. Jeho vyplnění a případné sdílení s někým, komu věříte, vám pomůže normalizovat mluvení o vašich zážitcích.

2. Psaní. Začněte si vést deník nebo napište svůj životní příběh, a to, kam vás zkušenosti z vašeho dětství zavedly. Můžete je pak zveřejnit, nebo můžete to, co napíšete, zničit. Sepsat své nejhlubší pocity, prozradit papíru svá tajemství má pozitivní vliv na zdraví. Prokázaly to i některé vědecké studie - psaním se postupně posílila imunita, ubylo návštěv lékaře.

 

Zkuste si následující cvičení: Věnujte během následujících čtyř dnů dvacet minut denně psaní. Vypište se ze svých nejhlubších pocitů a myšlenek o tom, co jste prožili, o tom, co nejvíc ovlivnilo váš život. Pusťte to ven a nechte své myšlenky plynout. Věnujte pozornost tomu, jak vás tato zkušenost ovlivnila. Možná ji svážete se svým dětstvím, se vztahem s rodiči, lidmi, které jste milovali nebo milujete... Pište bez přestávky dvacet minut každý den.

 

3. Meditace. Všímavost a různé kotvící techniky (např. MBSR) pomáhají regulovat odpověď organismu na stres a umožňují mozku léčit se právě v těch oblastech, které jsou negativními zážitky z dětství nejvíce zasaženy. Můžete se přihlásit do kurzu nebo ji praktikovat sami doma. Tipy jak na to najdete třeba tady, tady, nebo v souvisejících článcích.

Vlastní dech je nelepší přírodní lék pro celkové zklidnění. A nemá žádné vedlejší účinky.

4. Jóga. Lidé, kteří prožili traumatické dětství, si ve své paměti těla po desítky let nesou následky reakcí útok/útěk/zamrznutí. Tomografická vyšetření mozku prokázala, že jóga pomáhá snížit průtok krve amygdalou - poplašným zařízením našeho mozku, a naopak zvyšuje průtok v čelním laloku a prefrontální mozkové kůře, což nám pomáhá vyrovnaněji reagovat na stres. Jóga také pomáhá produkovat chemick látky, které zlepšují mozkové funkce, navozují klid a fungují jako prevence deprese a úzkostí.

5. Umělecké vyjádření. Hlavně pro lidi, pro které je těžké vyjádřit některé věci slovně, může být úlevné je vyjádřit jinak. Kresbou, pohybem, v hudbě. Nejde tady o talent, o dokonalost. Jde tady o emoce. O možnost pustit ven to, co lze jinak obtížně. Může ukázat příběh z vnitřního života, který není slovy obsažitelný. Traumatické vzpomínky obsažené v těle můžeme prostřednictvím těla dále zpracovat. Obrázek může být terapeutickým způsobem změněn, doplněn i o léčivý a pečující prvek, můžete k němu například nakreslit ještě jiný, jako jeho protipól, znázorňující péči, bezpečí a lásku.

6. Terapie. Někdy je těžké dlouhodobé následky traumat z dětství zvládnout sám. V terapii můžete věci zažít jinak. Nevyřešené problémy přenesete do terapeutického vztahu, kde vá zkušený odborník poskytne korektivní zkušenost. Umožní vám navázat bezpečný vztah, nechá vás pocítit, jaké to je být přijímán bez podmínek, bez odsuzování, naučí vás, že tentokrát můžete někomu věřit a nebát se zklamání. Otevře vám další dveře na cestě k vyléčení se.

7. EEG biofeedback. Biofeedback je terapeutická metoda, která pomocí speciálního počítačového programu umožňuje regulaci frekvencí mozkových vln. Klient se díky němu naučí ovlivňovat vlastní pocity a myšlenky. Na hlavu klienta se umístí elektrody, které snímají jeho mozkovou aktivitu. Ta je v počítači zobrazena jako počítačová hra a klient sám ji může na obrazovce nejen sledovat, ale učí se ji i řídit žádoucím směrem.

8. Terapie EMDR. Na první pohled zvláštní terapie zpracování traumatu pomocí očních pohybů je uznávaná a mocná technika, která lidem pomůže bezpečně přepracovat obtížné zážitky tak, aby jim už dále nepůsobily bolest. Terapeut (musí jít o speciálně vyškoleného profesionála) postupně s klientem prochází bolestnými vzpomínkami a při tom jej vyzývá, aby rychle pohyboval očima vlevo a vpravo (například sledoval jeho prst nebo světlo). Obrazně můžeme říct, že takto napodobuje pohyb očí během REM fáze spánku, která nám pomáhá integrovat naše prožitky. Opakování tohoto procesu pomáhá napravit nervová spojení, která se vlivem extrémní zátěže zpřeházela. Terapie EMDR byla doporučena i Světovou zdravotnickou organizací jako jedna z forem psychoterapie pro lidi zasažené například přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem.

9. Uzdravující vztahy. Traumatické zážitky z dětství často pramení ze špatných vztahů. Zanedbávající rodiče, šikana ve škole zneužívající partner. Správný typ vztahu nám ale může pomoct se znovu zcelit. Když nalezneme někoho, kdo nás podporuje, když se cítíme přijímaní, milovaní, naše tělo i mozek lépe zabírají na léčbu. Lidé se silnými sociálními vazbami vykazovali lepší výsledky při léčbě rakoviny prsu, roztroušené sklerózy i některých jiných nemocí. Pozitivní interakce s druhými zvyšují produkci oxytocinu, "hormonu štěstí," který zmírňuje škodlivou reakci na stres.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoli z možností, je důležité vědět, že v tom nejste sami. Když pochopíte, že pocity ztráty, studu, viny, úzkosti a žalu sdílíte s mnoha dalšími lidmi, můžete sáhnout po podpoře a vydat se cestou úzdravy a úlevy.

Není to tak, že se stanete tím, kým jste mohli být, kdyby vaše dětství bylo idylické. Stanete se totiž mnohem lepšími. Tvrdě vydřený dar životní moudrosti pak můžete uplatnit ve všech oblastech svého života. Hlubší porozumění pro druhé, bližší vztahy, ocenění těch důležitých a dobrých věcí v životě, pocit propojení s ostatními i se světem jako celkem. Něco jako trofej, kterou si vybojujete a zasloužíte díky tomu, že víte, jaké to je strádat.

Někdy se stává, že lidé, kteří v začátcích života prošli něčím zvlášť těžkým, jsou citliví na všechno další, co se jim v životě stane. Podobné události pak prohlubují jizvy a otevírají staré rány. Mám pro vás dobrou zprávu. Můžete tomu být odolní. Nejste přeci jenom výsledkem toho, co se děje kolem vás. Máte sami sebe. Své touhy, svou sílu, lásku, vitalitu a radost. Možná se skrývají tak hluboko pod nánosem toho všeho, že o nich sami pochybujete. Ale jsou tam. A vy je dokážete najít. Protože jste tady ještě vy. V první řadě. A vy jste hlavním aktérem svého vlastního úzdravení.

Začít můžete teď a tady. Bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Zdroj: acestoohigh.com, www.emdr-terapie.cz,

Doporučené
Nejnovější
Archiv
Klíčová slova
Přidejte se
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page