Ceník služeb

Služby, které nabízím, nehradí zdravotní pojišťovna*, poskytuji terapii a poradenství za přímou platbu. Díky tomu vám však mohu nabídnout krátké objednací lhůty (obvykle do dvou týdnů). Můžeme se dohodnout i na krátkodobé překlenovací terapii, která vám pomůže zvládnout vaši situaci do doby, než se dostanete do péče psychologa hrazeného pojišťovnou. Taková doba se v současnosti v Ostravě bohužel pohybuje kolem půl roku. Frekvenci a délku spolupráci si určíte vy, do ničeho vás nebudu nutit, k ničemu se nezavazujete.

Konzultace dopoledne      ..................................... 900 Kč

Konzultace v odpoledních hodinách ................. 1000 Kč 

Konzultace  v anglickém jazyce .................. 900/1000 Kč 

Konzultace může proběhnout osobně nebo online.

Máme na sebe vždy jednu hodinu, věnujeme se tématu, které klient přináší. Konzultace obvykle znamená možnost se poradit nebo vypovídat, podívat se na věci z nového úhlu. V závěru často zařazujeme některou z technik, které mohou přinést úlevu.

Doporučuji vám využít konzultace v dopoledních hodinách. Odpoledních termínů bývá málo, pokud můžete přijít i dopoledne, najdeme většinou termín rychleji.

Za odpolední termín v ceníku považujte čas od 14:00 dále. Novým klientům nemohu odpolední termíny bohužel ani nabídnout.

* Pokud jste pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) nebo České průmyslové zdravotní pojišťovny (205), můžete v roce 2022 čerpat příspěvek na konzultace u mne v rámci jejich preventivních programů.

Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2023. Dopolední termíny za nižší cenu jsou do 14.00.

V současnosti nepřijímám do péče nové klienty.