Služby

Nejsem vázaná smlouvou s žádnou zdravotní pojišťovnou. Kromě své práce v níže uvedených poradnách vám nabízím konzultace za přímé platby. Délka spolupráce s klientem je vždy individuální, může se pohybovat od několika málo sezení až po dlouhodobou terapii v řádu měsíců, podle toho, co potřebuje, a jak si to spolu dohodneme. Na obsahu, rozsahu a četnosti sezení se domluvíme na konci naší první schůzky. Obvykle pak s klienty ještě rekapitulujeme dohodu po třetí schůzce. Standardně se s klienem scházím jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní a náplň sezení se do značné míry řídí hlavě tím, co klient aktuálně potřebuje, co je pro něj v danou chvíli důležité.

Bílý židle v prázdné místnosti
ilustrace_final_RGB (1).png
Psychologická pomoc

​​

Nabízím vám čas a prostor, kde můžeme mluvit o tom, o čem mluvit potřebujete. Považuji za klíčové nastartovat vnitřní zdroje a získat zpátky své síly. Když jsme zdraví a cítíme se dobře, je zvládnutí potíží mnohem snazší, než když jsme na pokraji sil.

Práce se ztrátou

 

Spolupracuji s různými organizacemi, které pomáhají rodinám, do nichž zasáhla nemoc, nebo jim někdo zemřel, jako je například Dlouhá cesta, centrum Anulika nebo mobilní hospic Strom života.

Rodiny s dětmi

​​

Jsem členem skvělého týmu Krizového centra pro děti a rodinu Ostrava, kde poskytujeme pomoc rodinám, jejichž dítě se ocitlo v krizové situaci.

Profesní poradenství

​​

Nabízím možnost poradenství v oblasti hledání zaměstnání, konzultaci vašich dokumentů (životopis, motivační dopisy), případně diagnostiku zaměřenou na vaše silné stránky, na kterých můžete v zaměstnání stavět.