Už jste někdy viděli živého psychologa?

Pocházím z ostravska a mám to tady ráda. Nad věcmi přemýšlím. Umím poslouchat. Když nevím, zeptám se. Mám ráda příběhy. Ráda se směju. Nerada tančím. Jsem vdaná, máme děti, psa, kocoura a zahradu.

vzdělání

zkušenosti

Ve své profesi mám dvě hlavní specializace - na jedné straně je to viktimologie, práce s obětmi trestných činů a zpracování traumat, na druhé straně pak rozvoj lidských zdrojů, hledání talentu a osobnostní rozvoj. Po dokončení studia jsem pracovala jako psycholog a poradce pro propouštěné a nezaměstnané, poradce pro rozvoj lidských zdrojů, zabývala jsem se rozvojem měkkých dovedností a zvládání zátěže.

Vedle toho jsem již 18 let aktivním poradcem v Bílém kruhu bezpečí pro oběti trestných činů. Zde pracuji terapeuticky se zvlášť zranitelnými obětmi, pracuji s lidmi prožívající akutní traumatickou reakci či posttraumatický stres nebo s těmi, kdo se vypořádávají s násilnými vztahy. Věnuji se pozůstalým.

Zpracování traumatu se věnuji také v Krizovém centru pro děti a rodinu. Dlouhodobě spolupracuji s organizacemi, které pomáhají pozůstalým.

V soukromé praxi se na mně lidé obracejí nejčastěji se vztahovými, výchovnými a rozvojovými tématy, potřebou zpracovat ztrátu nebo když stojí před velkým rozhodováním a potřebují podpořit.

Jsem absolventkou studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se věnovala problematice terapie závislostí. Promovala jsem v roce 2001, vysokou školu jsem dokončila státní zkouškou z klinické psychologie. Absolvovala jsem dlouhodobý hlubinně zaměřený  výcvik ve skupinové terapii ve Skálově institutu v systému SUR. Kromě něj své vzdělání průběžně doplňuji dalšími kurzy a semináři. Za zmínku stojí například kurz krizové intervence, gestaltterapeutická práce se sny, kurz Berta Hellingera v rodinných konstelacích, rodinná terapie, práce s tělem, včasná pomoc dětem či sandtray (terapie hrou v písku). Jsem také certifikovaný poradce pro pozůstalé.

  • Pinterest - Bílý kruh
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Na Baranovci 30

Ostrava

Telefon

777 679 157