Už jste někdy viděli živého psychologa?

Jenifer Kaločová psycholog Ostrava

Pocházím z ostravska a mám to tady ráda. Nad věcmi přemýšlím. Umím poslouchat. Když nevím, zeptám se. Mám ráda příběhy. Ráda se směju. Nerada tančím. Jsem vdaná, máme děti, psa, kocoura a zahradu.

vzdělání

zkušenosti

Ve své profesi mám dvě hlavní specializace - na jedné straně je to zpracování náročných životních situací, práce s traumatem a poradenství pro pozůstalé, na druhé straně pak rozvoj lidských zdrojů, hledání talentu a osobnostní rozvoj. Po dokončení studia jsem pracovala jako psycholog a poradce pro propouštěné a nezaměstnané, poradce pro rozvoj lidských zdrojů, zabývala jsem se rozvojem měkkých dovedností a zvládání zátěže.

Vedle toho mám dlouholeté zkušenosti s terapeutickou prací s obětmi trestných činů, lidmi, kteří procházejí akutní nebo dlouhotrvající reakcí na trauma, s lidmi, kteří zažívají násilí v blízkých vztazích, s pozůstalými. 

Jsem členem týmu v ostravském Krizovém centru pro děti a rodinu, Bílém kruhu bezpečí, dlouhodobě spolupracuji s organizacemi, které pomáhají pozůstalým jako například mobilní hospic Strom života nebo Dlouhá cesta.

V soukromé praxi se na mně lidé obracejí nejčastěji se vztahovými, výchovnými a rozvojovými tématy, potřebou zpracovat ztrátu nebo když stojí před velkým rozhodováním a potřebují podpořit. Konzultaci jsem schopná vést v češtině a angličtině.

Jsem absolventkou studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se věnovala problematice terapie závislostí. Promovala jsem v roce 2001, vysokou školu jsem dokončila státní zkouškou z klinické psychologie. Absolvovala jsem dlouhodobý hlubinně zaměřený  výcvik ve skupinové terapii ve Skálově institutu v systému SUR. Kromě něj své vzdělání průběžně doplňuji dalšími kurzy a semináři. Za zmínku stojí například kurz krizové intervence, gestaltterapeutická práce se sny, kurz Berta Hellingera v rodinných konstelacích, rodinná terapie, práce s tělem, včasná pomoc dětem či sandtray (terapie hrou v písku). Jsem také certifikovaný poradce pro pozůstalé.

Tam, kde se dotýkáme duše, léčíme tím, kdo jsme, nikoli tím, co známe.

Sigmund Freud

sandtray terapeutické pískoviště psycholog ostrava