top of page

Trauma v dospívání

V Krizovém centru pro děti se potkáváme s různými příběhy, mimo jiné také s dětmi a dospívajícími, kteří prožili nějaký traumatický zážitek. Nebo s jejich blízkými, kteří o ně mají starost. Pokud člověk trauma prožije v době dospívání, má to svá specifika, proto bych k němu chtěla něco říct.


Co je to trauma?


Budu mluvit o takzvaném trauma s velkým T. Jednorázovém silném zážitku, při němž se člověk sám nebo někdo na kom mu velmi záleží, ocitne v situaci, kdy má pocit, že je ohrožen na životě nebo mu hrozí nějaké vážné zranění. Prožívá při tom strach nebo hrůzu, bezmoc a zranitelnost. U náctiletých, se kterými se setkáváme my, to bývá například úmrtí někoho blízkého, sebevražda spolužáka, úraz či autonehoda, přepadení nebo znásilnění.

Obecněji můžeme za trauma v dospívání považovat jakýkoli větší zásah do pocitu bezpečí nebo stability dospívajícího. Pokud nám říká, že něco vnímá jako trauma, můžeme nad tím tak přemýšlet.


První kroky k uzdravení

Co si tedy počít, pokud bylo naše dítě svědkem nebo účastníkem něčeho vážného?


I rodiče o sebe musí pečovat.

Jak jste na tom vy? Jak se jako jejich rodič (nebo jiný podporující dospělý v jejich životě) vyrovnáváte s traumatem, které se jim přihodilo? Abyste mohli svému dítěti pomoci, je důležité, abyste sami měli pevnou půdu pod nohama. Co o situaci víte? Jak zvládáte svůj stres? Kdo vás podporuje? Než pomůžete svému dítěti - ujistěte se, že máte podporu pro sebe. Ujistěte se, že se opíráte o jiné dospělé ve svém okolí, abyste se cítili co nejpevněji.


Nastolit bezpečí.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních dopadů traumatu je ztráta pocitu bezpečí, je znovunastolení bezpečí první prioritou. Mám na mysli pocit bezpečí, který vzniká díky rutině a stálosti. Mluvím o bezpečí tím nejprozaičtějším způsobem. Obyčejné denní rutiny: snídaně, škola, sport nebo práce, domácí úkoly, večeře, spát. Traumatická událost srazí fyzické a emocionální systémy a je třeba se o ně postarat. Samotná podstata traumatu spočívá v tom, že jej zastihne nepřipravené, takže je důležité vytvořit si rozvrh, který pro něj bude předvídatelný. Vaše dospívající dítě bude po určitou dobu potřebovat odpočinek, jídlo, spánek a jednoduchý rozvrh. Možná budete muset jeho rozvrh odlehčit v závislosti na míře stresu: několik dní nenavštěvovat všechny naplánované schůzky, odejít ze školy dříve. Tato opatření by pravděpodobně nemusela trvat příliš dlouho. Znáte své dítě - poznáte, kdy se opět postaví na nohy.

Trauma může také narušit chuť k jídlu a spánek, ale zkuste jej přimět, aby jedlo a spalo. Udělejte, co můžete. Nabízejte mu zpočátku jídlo a pití, které dospívajícího uklidňují (můžete zkusit oblíbená jídla z dětství nebo něco, co si dává, když je nemocný) a pak už jen to, co doma normálně jíte.


Regrese je normální

Trauma může způsobit a často způsobuje regresi: dospívající se mohou chtít víc tulit, mohou znovu potřebovat plyšáky, mohou se s vámi hádat tak, jako když byli mladší. Mohou se bát cizích lidí nebo nechtějí být bez vás sami. Přechody (odchod do školy, příchod ze školy a odchod do postele) bude pravděpodobněji stresující. Pravděpodobně nemusíte nic měnit, ale může být užitečné si to uvědomit. Toto je normální reakce na trauma. Když jsme v silném stresu, stává se, že trochu sklouzneme zpátky. Dospívající tím spíš. Růst a vývoj vyžadují spoustu energie. Sklouzne do "mladšího" stádia aby se tolik nenadřel - a uspořenou energii využít k uzdravení. Je to dočasné. Až se váš dospívající začne cítit lépe, začne se posouvat zpět. Netlačte na něj a nespěchejte.


Vypněte televizi nebo média

Když se stane opravdu traumatická událost, může se o ní hodně mluvit - ve škole, v rodině, v televizi, na sociálních sítích. I když je důležité, aby o tom mohli mluvit, pokud chtějí, je také důležité, aby si od toho mohli odpočinout. Pokud se traumatu, které se stalo, dostává velké pozornosti médií - vypněte televizi a omezte jeho přístup ke zprávám na internetu. Už víte, co se stalo - nemusíte to prožívat znovu a znovu. Opakování traumatu tím, že se na něj budete dívat znovu a znovu, nepomáhá.


Přestávky od traumatu mohou pomoci

Uzdravování a truchlení je ve skutečnosti přerušovaný proces - může na chvíli silně udeřit jako zlá bouře a pak může ustoupit. Někdy se před ním budete chtít schovat a projet si tři série Gilmorovic děvčat nebo Lajnu. Někdy prostě potřebujete odvést pozornost od špatných věcí, které se staly, aby si váš mozek a srdce mohly odpočinout. To je v pořádku. Není to popírání toho, že se to stalo - je to pauza, aby mohlo dojít k uzdravení. Je v pořádku o tom nemluvit. Někdy může určitý oddech poskytnout čas strávený s lidmi, kterých se daná situace nedotkla. Každý si najde jiný způsob, jak si od toho odpočinout, ale důležité je, abyste si od toho odpočinuli, kdykoli to jde a kdykoli to potřebujete.


Další věci, které mohou pomoct časem

Vraťte se k věcem, které jste dělali předtím

Existuje mnoho věcí, které pomáhají, a mnohé z nich byly součástí vašeho života předtím, než vás trauma zasáhlo. Cokoli, co vám pomůže zůstat fyzicky aktivní, pomůže celému vašemu systému cítit se lépe: sport, chůze, práce na zahradě, tanec. Spojení se lidmi, kteří vás mají rádi a podporují vás: rodina, sousedé, náboženská obec, sportovní tým, klub. Vaše dospívající dítě možná nebude chtít všem říct, co se stalo, nebo o tom s nimi nebude chtít mluvit, ale můžete ho naučit, aby lidem řeklo, že prožívá těžké období nebo že se stalo něco těžkého a že by potřebovalo větší podporu.


Napište dopis, který nemůžete poslat.

Pro dospívající, kteří ztratili přátele, spolužáky nebo blízké, může být těžké mít pocit, že se nemohou rozloučit. Někdy jim může napsání dopisu na rozloučenou pomoci spojit si své myšlenky a pocity týkající se dané situace - mohou zjistit, že jsou smutní nebo naštvaní či zmatení. Tento dopis mohou sdílet s vámi, s poradcem nebo s jinou důvěryhodnou dospělou osobou.


Vracet zpátky.

Vzhledem k tomu, že trauma může vyvolat pocit bezmoci, může být jednou z nejlépe uzdravujících věcí pocit užitečnosti. Jakmile se váš dospívající bude cítit jistěji a vrátí se do normálnějšího režimu - může vzít svou zkušenost a obrátit ji vstříc světu užitečným způsobem: může podpořit věc, kterou podporoval jeho kamarád nebo spolužák, může zvýšit povědomí o sebevraždě nebo násilí v rodině tím, že se zapojí do dobrovolnické nebo přednáškové činnosti, může přemýšlet, jak zajistit větší bezpečnost ve škole nebo ve svém okolí.


Jak dlouho bude dospívající postižen?


Trauma ovlivňuje každého jinak - neexistuje žádná "univerzální" reakce, protože trauma nás ovlivňuje různě podle toho, jak jsme na tom byli předtím, než nás zasáhlo: jak moc jsme byli ve stresu, náš zdravotní stav, věk a osobnostní zralost, předchozí zkušenost s traumatem a podporu a zdroje, které máme k dispozici.

Představte si, že jste měli autonehodu - na otázku: "Jak dlouho bude trvat, než se uzdravím?" by neexistovala "jednoduchá" odpověď. Záleželo by na tom, jak těžká nehoda byla a jak jste na tom byli před nehodou. Pokud jste byli úplně fit a nehoda by nebyla příliš vážná, možná byste měli pár škrábanců a modřin a uzdravení by bylo relativně rychlé. Pokud jste se ale zrovna vraceli z nemocnice po nějaké operaci, zotavování by mohlo taky trvat měsíce, nebo i déle. Trauma je něco jako autonehoda. Je to něco, co naruší naše emoce, naše zdroje, náš pohled na svět, přesvědčení a hodnoty. Když nás zasáhne, může rozbít naši víru ve vztahy, důvěru, bezpečí i nás samotné. Je to neviditelné, vnitřní zranění. A k jejímu vyléčení je zapotřebí čas, trpělivost a péče.


Jak poznám, že mé dítě potřebuje další pomoc

Pokud nespavost nebo nechutenství trvá déle než týden, kontaktujte svého pediatra, aby vyloučil případné zdravotní problémy, které mohou také komplikovat proces uzdravování. Pokud jde o to, jak poznat, kdy si dělat starosti: naše zkušenost je, že pokud si rodiče dělají opravdu velké starosti, často k tomu mají dobrý důvod. Nikdy neuškodí, když si o svých obavách promluvíte s odborníkem nebo zkušeným lékařem. Společně s poradcem můžete rozhodnout, zda by vašemu dospívajícímu mohlo být poradenství prospěšné.


Ovlivní je to navždy?

Ano, ale pravděpodobně ne tak, jak si představujete. Většina rodičů se obává, že jejich dítě bude traumatem poznamenáno nebo poškozeno - a je to reálná obava, ale pravdou je, že právě v těch nejtěžších životních chvílích můžeme vidět i spoustu nejúžasnějších životních okamžiků. Pro vaše dítě je to obrovská a těžká událost, ale to, co si odnese ze všeho nejvíc, nebude tragická událost sama, ale to, co se dělo potom. Jak dostalo nebo nedostalo podporu. Vy a vaše okolí máte příležitost pomoci svému dospívajícímu vidět, že ve skutečně těžkých situacích se lidé mohou spojit, aby se navzájem podpořili a uzdravili. Toto uzdravení vyžaduje trpělivost, lásku a čas. Mohou se naučit, že lidé budou stát při nich, i když je to pro ně těžké. A mohou se naučit, jak vypadá síla a odolnost: že tváří v tvář velkým tragédiím se umíme semknout a udělat, co je v našich silách, abychom si navzájem pomohli a vytvořili bezpečnou a zdravou společnost.


Commentaires


Doporučené
Nejnovější
Archiv
Klíčová slova
Přidejte se
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page