top of page

Přátelé

V dospívání jsou přátelé všechno. Přátelství nám pomáhá dobře zpracovat zkušenost z vyrůstání, pomáhá nám cítit se ve spojení s druhými lidmi. Patří k základním lidským zkušenostem. Někam patřit. Přátelství v adolescenci nás učí vytvářet si zdravé vztahy a zdravé hranice. Do určité míry se svým kamarádům přizpůsobujeme, přebíráme jejich názory, zájmy, způsob oblékání. Díky tomu si můžeme zkoušet různé osobnosti, učit se definovat sami sebe. Pokud se pohádáme s kamarádem, musíme se naučit úspěšně vyřešit dilema mezi potřebou dát najevo svou zlost a obavou ze ztráty přátelství.Přátelé jejich dětí bývá zároveň velké téma pro rodiče. Nemá podezřele mnoho kamarádů? Nemá jich málo? Jsou tito kamarádi pro něj ti správní? Důležité je, aby měl teenager alespoň jednu osobu, která ho bere. Někoho, koho má v dosahu a ke komu se může vztahovat. Přátelství v době chození do školy bývají často komplikovaná. Ve třídě musí člověk vycházet i s těmi, koho by si sám dobrovolně nevybral, musí se naučit chodit ve složitých situacích, naučit se jak být oblíbený, a taky jak nebýt neoblíbený.

Přátelství se dnes udržují jinak, než jak to bylo v době, kdy jsme byli mladí my. Kromě způsobů, které připadaly tehdy přirozené nám, ta jejich kamarádství mohou vznikat ve skupinových chatech, přes Messenger, prostřednictvím sociálních médií, při společném on-line hraní her. Na nich na všech záleží. Pro ně jsou to přátelství stejně důležitá a stejně opravdová jako ta, která mají tváří v tvář. Stejně tak bolí, pokud je ztratí nebo se pohádají. Pro dospívajícího je důležité, abyste jejich přátelství brali vážně, abyste rozuměli tomu, že jsou pro ně přátelé důležití, abyste je neshazovali, abyste se o ně zajímali. Je to důležité. Pamatujte na to, že společné dívání se na přihlouplá videa z TikToku nebo hraní Among Us je hodnotný čas, který děti tráví se svými přáteli.

Je důležité, aby dospívající dítě mělo alespoň jednoho kamaráda, se kterým si může nějakým způsobem povídat. Teď v době COVIDu a distanční výuky budou pravděpodobně probíhat interakce většinou online. Rodiče mívají často obavu z toho, kolik času tráví jejich děti na sociálních sítích a na mobilech a mají tendenci tento čas limitovat. To samozřejmě má svůj smysl, stejně jako stanovení určitých hranic ve smyslu bezpečnosti na internetu. Nezapomeňte ale na to, že přátelství je třeba udržovat. Ve škole spolu kamarádi neustále verbálně i neverbálně komunikují, přátelství na dálku ale vyžaduje mnohem větší úsilí k tomu, aby se udrželo. V karanténě navíc dítě nemá možnost si vytvořit přirozeně nová přátelství, každý konflikt nebo rozbroj se současnými kamarády tudíž pro něj znamená mnohem větší ohrožení.


Buďte velkorysí v čase, který jim povolíte trávit on-line.


Pokud má vaše dítě s kamarádem/kamarády nějaký problém, nechte ho sestavit Listinu práv a svobod přátelství:

  • najděte tři nejdůležitější znaky dobrého kamaráda

  • najděte tři nejdůležitější znaky špatného kamaráda

  • zamyslete se nad svými ptáteli: chovají se k vám tak, jako to dělají dobří přátelé? chováte se vy k nim tak, jako to dělají dobří přátelé?

Můžete s ním tuto úvahu probrat, provést ho, ale nezasahujte mu do jeho práce. Nehodnoťte jeho přátele, nezaměřujte se v diskuzi na konkrétní osobu (třeba na někoho, s kým byste chtěli, aby se vaše dítě kamarádilo, nebo naopak na někoho, s kým ho neradi vidíte).

Můžete také dítě povzbudit k tomu, aby svou Listinu práv srovnalo s tím, jak by popsali své konkrétní přátelství. Nečekejte, že sami poznají, že toto přátelství je nezdravé a okamžitě jej ukončí. Třeba to teď z nejrůznějších důvodů pro něj není možné. Bohatě postačí, když dítě přizná, že kamarád dělá něco, co neodpovídá Listině. Povzbuďte ho v tom, že i ten nejmenší krůček pro vymezení se, určení si hranic vůči kamarádovi je hodně odvážné rozhodnutí. I tehdy, pokud vůbec nic neudělají, už jenom to, že se nad stavem svého přátelství zamyslí, může být jeden krok blíže k tomu, aby v budoucnu činili lepší rozhodnutí nejen v oblasti přátelství, ale v oblasti vztahů obecně.

Comentários


Doporučené
Nejnovější
Archiv
Klíčová slova
Přidejte se
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page