top of page

Typologie MBTI

Jaký je váš osobnostní typ?

Typologie MBTI je jedním z mnoha pohledů na to, jak jsme každý jiný. Často je používaná v pracovním prostředí a proto ji možná znáte. Mně se líbí na ní ukazovat, jak různě prožíváme zármutek a co všechno mohou lidé potřebovat. Přiřaďte si svůj správný kód v tabulce níže, nebo si udělejte test někde na internetu a pak se sem vraťte. Kliknutím na jednotlivé kódy se můžete podívat, jak jednotlivé typy podle MBTI prožívají zármutek, nebo jak se liší potřeby a prožívání žalu podle jednotlivých škál typologie MBTI

Použijte následující otázky k tomu, abyste určili čtyři písmena svého kódu podle typologie MBTI. U každé dvojice písmen vyberte to, které lépe odpovídá vám samotným. Zvolte to, co vám připadá přirozené, i tehdy, pokud popis nesedí úplně přesně.

  1. Jste zaměřeni dovnitř, nebo ven?

Je upovídaný, společenský. Má rád rychlejší tempo. Probírá své nápady s ostatními, rád přemýšlí nahlas. Má rád, když je středem pozornosti.

 

V tom případě preferujete

Eextraverze

Je uzavřenější, má rád soukromí. Má rád pomalejší tempo, čas na přemýšlení. Promýšlí věci do hloubky. Raději pozoruje, nechce být středem pozornosti.

 

V tom případě preferujtete

Iintroverze

3. Jak se rozhodujete?

Rozhoduje se neosobně, používá logiku. Rád hledá trhliny v argumentech. Oceňuje spravedlnost, správnost. Popisují jej jako rozumného, uvažujícího hlavou.

 

V tom případě

dáváte přednost

T – myšlení.

Rozhoduje se podle osobních hodnot a toho, jak daná akce ovlivní ostatní. Oceňuje harmonii, odpuštění. Rád potěší druhé, hledá na lidech to nejlepší. Popisují jej jako vřelého, empatického, citlivého.

V tom případě

dáváte přednost

F – cítění.

2. Jakým způsobem raději přijímáte          informace?

Zaměřuje se na realitu a na to, jaké věci jsou. Soustředí se na konkrétní fakty a detaily. Dává přednost nápadům, které mají praktické využití. Popisuje věci přesně, podrobně.

 

V tom případě preferujete

S – smyslové vnímání

Rád si představuje možnosti a to, jaké by věci mohly být. Vnímá celý obraz – to, jak spolu věci souvisejí, kontext. Má rád nápady a koncepce samy o sobě. Popisuje věci poeticky, obrazně.

 

V tom případě preferujete

N -  intuitivní vnímání

4. Jak vedete svůj život?

Má rád věci uspořádané. Myslí si, že by pravidla a termíny měly být respektovány. Má rád podrobné instrukce, krok za krokem. Plánuje, chce vědět, do čeho jde.

 

V tom případě dáváte přednost

J – usuzování

Má rád otevřené možnosti. Pravidla a termíny vnímá jako pružné. Rád improvizuje a věci dělá tak, jak přicházejí. Je spontánní, má rád překvapení a nové situace.

V tom případě dáváte přednost

P – vnímání

bottom of page