top of page

Vývoj dětské sexuality

Děláte si starosti, zda chování vašeho dítěte je v pořádku? Je to sexuální chování, nebo normální chování? Není tohle už divné? Neubližuje mu někdo? 

EXTRÉMNĚ ZVLÁŠTNÍ CHOVÁNÍ 

Pokud se vaše dítě projevuje takto, vypadá to, že nejspíš potřebuje pomoct. Není vyloučeno, že mu někdo mohl ublížit, nebo se u něj jeho sexualita vyvíjí směrem,  který bude lepší mít pod kontrolou. Poraďte se o tom s odborníkem.

0-4 roku 

 • Nutkavá masturbace/sebezraňování 

 • Trvalé neslušné projevy v mluvě, kreslení nebo hrách 

 • Objevení sexuálního zneužívání 

 • Napodobování sexuálních doteků/aktivit (ať už oblečený nebo neoblečený) 

 • Neustálé dotýkání se intimních partií ostatních lidí 

 • Sexuální hra zahrnující násilnou penetraci s předměty 

 • Orální sex s jinými dětmi 

 • Nucení jiných dětí do sexuálních aktivit a her 

 

5-9 let 

 • Dotýkání se sebe na úkor jiných běžných dětských aktivit 

 • Vyhledávání publika 

 • Nucení jiných dětí do sexuálních aktivit a her 

 • Tření genitálií jiných lidí 

 • Přístup nebo ukazování pornografie 

 • Kyberšikana nebo kybergrooming ostatních dětí 

 • Odhalení sexuálního zneužívání 

 • Přetrvávající šikana zahrnující sexuální agresi 

 • Opakované sexuální aktivity se zvířaty 

 

10-13 let 

 • Nutkavá masturbace 

 • Nucení nebo nátlak do sexuálních aktivit 

 • Sexuální styk se zvířaty 

 • Opakované nebo chronické šmírování (tajné pozorování druhých) 

 • Nucení ostatních sledovat pornografii 

 • Dotýkání se genitálií jiných dětí bez jejich souhlasu 

 • Nucení druhých ukazovat své genitálie 

 • Penetrační aktivity s panenkami, jinými dětmi nebo zvířaty 

 • Orální styk s osobami jiné věkové skupiny. 

 

14-18 let 

 • Nutkavá masturbace (zejména na veřejnosti) 

 • Chronická zaujatost sexuálně agresivní nebo dětskou pornografií 

 • Pokusy o odhalování genitálií druhých lidí 

 • Dotýkání se ostatních bez svolení 

 • Sexuální styk s výrazně mladšími osobami 

 • Pohlavní styk se zvířaty 

 • Násilná penetrace 

 • Vytváření sexualizovaných fotek druhých lidí k dalšímu využití 

 • Grooming 

 • Rozesílání/ zveřenování fotek bez souhlasu 

 • Sex výměnou za peníze/drogy/alkohol 

NEOBVYKLÉ CHOVÁNÍ 

Takové chování dítěte je méně obvyklé, může jít o přechodnou reakci na něco, co se s ním děje, zároveň to ale může být známka něčeho vážnějšího. Rozhodně stojí za to zbystřit pozornost.

0-4 roku 

 • Masturbace i po přesměrování pozornosti 

 • Nucení jiných dětí do sexuálních her 

 • Sexualizovaná hra s panenkami 

 • Dotýkání se pohlavních orgánů zvířat nebo cizích dospělých 

 • Chození s ostatními na toaletu 

 • Trvalé sledování ostatních, když jsou nazí 

 • Preferuje masturbaci nebo dotýkání se ostatních před jinými aktivitami 

 • Stahuje ostatním dětem kalhoty/vyhrnuje sukně proti jejich vůli 

 

5-9 let 

 • Vytrvale se dotýká sám sebe na veřejnosti 

 • Neustálé svlékání/odhalování se 

 • Opakovaně se chce dotýkat ostatních 

 • Dotýkání se zvířecích genitálií i po přesměrování  

 • Trvalé sledování nebo pronásledování ostatních 

 • Stahuje ostatním dětem kalhoty/vyhrnuje sukně proti jejich vůli 

 • Sexualizovaná hra s dětmi výrazně staršími nebo mladšími 

 • Mluvení/kreslení/hra s explicitně sexuálním obsahem 

 

10 – 13 let 

 • Pokusy svlékat ostatní lidi 

 • Zaujetí masturbací 

 • Vzájemná masturbace s vrstevníky/ve skupině 

 • Vyhledávání pornografie 

 • Vytváří vlastní nahé fotky 

 • Mluví o obavách z těhotenství nebo pohlavně přenosných nemocí 

 • Vytrvalé neslušné mluvení/kreslení/hra (se sexuálním nebo sexuálně zahanbujícím obsahem) 

 • Změny v chování (např. flirtování či laškování s dospělými) 

 • Orální sex s vrstevníkem 

 

14-18 let 

 • Zaujetí sexem brání v běžných denních aktivitách 

 • Úmyslné sledování ostatních 

 • Explicitně sexuální obscénní nebo zahanbující komunikace/tvorba nebo chování 

 • Opakované odhalování intimních partií před vrstevníky 

 • Nebezpečné sexuální chování 

 • Přítomnost pohlavně přenosné choroby nebo neplánovaného těhotenství 

 • Orální či jiný sex s osobou s větším věkovým rozdílem (např. více než pět let) 

 • Zájem o sexuálně agresivní obsah 

vývoj dětské sexuality

Co by vás ještě zajímalo?

bottom of page