top of page

Jak se léčit z traumatu

GRETCHEN SCHMELZER

Toto je převzatý a přeložený text. Původní článek najdete zde.

Zneužívání, sexuální napadení, domácí násilí, dopravní nehoda, živelná pohroma, přepadení, vážný úraz. Stát se to může komukoli. Zasaženi můžete být dokonce i tehdy, pokud jste při tom nebyli. Opakované sledování děsivých záběrů v televizi může v našem těle vyvolat stejnou reakci, jako bychom byli přímo na místě.

Porozumění tomu, jak trauma funguje, vám pomůže věci lépe zvládat a uzdravit se. Pomůže, aby vaše hlava a vaše srdce fungovaly podpůrným a ozdravným způsobem, a neumocňovaly zranění.

Traumatická událost vyvolává strach. 

1) strach z bezmocnosti, 2) strach, že se stane něco ještě strašnějšího (strach ze strachu), 3) strach, že ztratím své blízké, a  4) strach ze smrti.

V roce 2007, kdy na polytechnice ve Virginii zastřelil šílený střelec 32 lidí, jsem pracovala jako hostující profesorka na univerzitě v Bostonu. Ta střelba změnila můj způsob vnímání. Každý den onoho semestru jsem se přistihla, jak hledám, kde přesně jsou únikové východy a požární hlásiče. Zabývala jsem se tím, jak bych se dostala z budovy, kudy z místnosti. Uvažovala jsem, jestli bych dokázala zajistit dveře stolem nebo kolik by nás bylo třeba, abychom ho ke dveřím přesunuli a udrželi. Jestli bych byla dost statečná na to, abych zachránila své studenty. A pak jsem si to uvědomila. Musela jsem si připomenout, že se nic takového pravděpodobně nestane, a že se musím soustředit na práci. Vrátit se do přítomnosti.

​Reakce na trauma je skvěle navržený systém pro přežití. Pomůže nám zvládnout situaci, zachránit se. Funguje dokonale, automaticky a ani o ní nemusíte vědět. Změní naše chování. Změní způsob, jak vnímáme, přijímáme informace, způsob, jak cítíme a vyjadřujeme emoce, způsob, jak se vztahujeme k druhým i ke světu obecně. Reakce na trauma je ideální pro přežití. Není však ideální pro život. Pro růst ani pro rozkvět. Vlastně růstu a zdraví přímo překáží.

Co tedy můžete udělat pro to, aby se vám to podařilo překonat a mohli jste se vrátit tam, kde můžete být zdraví a růst? 

1. Vypněte televizi.​

2. Pečujte o vlastní tělo: Trauma znamená zranění a vždy v prvé řadě ovlivňuje naše tělo - jeho fyziologické systémy. První, co musíte udělat, je znovu snížit úroveň stresu. Setřeste ho, vytancujte, rozchoďte. Dejte se do pohybu, dobře jezte, pijte vodu, spěte. Vaše tělo bylo zasaženo velkou zátěží a potřebuje se zotavit. Dělejte, cokoli vám dělá dobře. Potřebujete pohladit po těle i po duši, uvolnit se. Když dostanete do lepšího stavu svou fyzickou stránku, i mozek přeřadí.​

3. Najděte si cestu zpátky k vděčnosti. Svět po zranění je místo plné bezmoci a beznaděje. Kterou nelze zvládnout.  Protilátkou proti těmto pocitům je pak připomínat si to, co máme, to co máme rádi. Zkuste říct kolečko toho, co vás dnes potěšilo - doma u večeře nebo třeba na poradě. Prostě pojmenujte něco, za co jste vděční - a je jedno jak velká nebo malá ta věc je. Každý večer si sepište seznam věcí, za něž jste vděční. Vzpomeňte si na všechny, koho máte rádi, a kdo mají rádi vás. 

​​4. Spojte se s ostatními, hlavně s těmi, kdo jsou jiní než vy. Trauma nás nutí se stáhnout do sebe, do bezpečí naší skupiny (ať už jí říkáme jakkoli). Abychom se vyléčili a abychom udrželi své společenství zdravé, potřebujeme tuto tendenci danou pudem pro přežití nahradit chováním, které je typické pro růst. Potřebujeme sáhnout ven místo abychom se zarazili. Udělejte pro někoho něco milého. Usmějte se na cizího člověka. Zeptejte se, jestli můžete s něčím pomoct. Inspirujte svou rodinu, kolegy, sousedy i širší okolí. Pomozte ostatním být lepší.

bottom of page