top of page

Naše zdroje

Jedna z věcí, která mě na práci s lidmi baví, je podporovat je v tom, co je dobré a co funguje. Když procházíme krizí nebo stojíme před něčím, co je pro nás náročné, je dobré odněkud čerpat sílu. Mít nějaký zdroj.

Každý máme nějaké své silné stránky, o které se opíráme. Díky ním se nám v životě daří a taky se o ně můžeme opřít, když se nedaří.

 

Arnold Lazarus byl psycholog, který se zabýval silou pozitivních představ a překonáváním negativního myšlení

Silné stránky jsou naše základní kvality a schopnosti. Jsou pro nás přirozené a jsou pro nás typické. 

Můžeme je dále kultivovat a rozvíjet. Mimochodem, stojí za to pečovat o své silné stránky spíš než abychom se snažili porazit to, co nám zatím nejde. Dává to totiž mnohem větší smysl.

Představte si, že byste mohli věnovat nějaké množství času, peněz a energie do toho, abyste se v něčem zlepšili. Můžete všechny své dovednosti ohodnotit na škále od jedné do stovky podle toho, jak jste v tom dobří. Možná, že umíte docela obstojně péct dorty, ohodnotili byste se třeba na 65, fakt rychle píšete na stroji, to byste se klidně dali třeba na 80 ale prakticky vůbec neumíte obložit koupelnu. Tam vaše dovednosti končí někde na 12. A dejme tomu, že máte možnost se posunout třeba ještě o dvacet bodů výše. Když všechno své úsilí vložíte do nápravy své obkladačské neschopnosti, stejně budete pořád dost špatný zedník a ta koupelna pořád nebude vypadat nic moc. Pokud se ovšem místo toho pustíte do zlepšování v pečení dortů, to bude jiná. Stane se z vás výborný cukrář. A pokud byste se věnovali zlepšování se v psaní na stroji, můžete se dostat mezi absolutní špičku.

Navíc posilovat své zdroje a pracovat na tom, co nám jde, je radost a bude vás to bavit mnohem víc, než překonávat své slabiny. A to, co vás bude bavit, vám bude dávat i větší smysl a půjde vám to rychleji a lépe.


 

Ve skutečnosti jsem tady ale nechtěla psát o tom, jak se zlepšovat v pečení dortů, angličtině nebo běhu. Když mluvím o silných stránkách a zdrojích, nemám teď na mysli seberozvoj.

Existují silné stránky, které máme ještě víc uvnitř. Zdroje vnitřní pozitivní energie, ze kterých můžeme v životě čerpat. Takový zdroj nám pomáhá udržet určitou celistvost a organizovanost života. Dobrý pocit ze sebe sama a z života a sílu ho zvládat. Někdy při práci s klienty využijeme možnost se přestat soustředit na to, co člověku chybí, co se nedaří a co nejde. A naopak věnujeme pozornost tomu, co přispívá jeho síle.


Takový vnitřní zdroj se často může týkat určitých základních hodnot, kterým psychologové Martin Seligman a Christopher Peterson říkají ctnosti. Jsou to obecné morální kvality, kterými se řídíme a které nám zajišťují pozitivní kontakt se světem.

Ve svém výzkumu odhalil 24 typických silných stránek v rámci šesti hlavních ctností:


 1. Vědění:  všechno, co se motá kolem získávání a uplatňování znalostí, kritického myšlení, chápání světa. Mezi silné stránky související s věděním patří tvořivost, zvídavost, otevřenost, zájem se učit a poznávat nové věci a místa.

 2. Kuráž: Odvážní jedinci mají sílu překonat strach a výzvy. Smělost, vytrvalost, stálost, vitalita, integrita a autenticita jsou příklady silných stránek spojených s odvahou a kuráží. 

 3. Lidskost: Tato kategorie přednosti se točí kolem péče o druhé a podpory smysluplných vztahů. Patří sem laskavost, empatie a sociální inteligence, schopnost milovat a nechat se milovat, velkorysost a štědrost.

 4. Spravedlnost: lidé, kteří si váží spravedlnosti a pracují na vytvoření spravedlivé společnosti. Dar vůdcovství a schopnost vést a ovlivňovat druhé, čestnost, férovost a týmová práce jsou klíčové silné stránky spojené s touto ctností.

 5. Umírněnost: Důraz na sebeovládání a střídmost. Mezi silné stránky, které spadají do této kategorie, patří pokora a opatrnost, tolerance, schopnost odpouštět, prozíravost či sebeovládání.

 6. Transcendence: Spojení s něčím, co nás přesahuje, nalezení smyslu. Vděčnost, naděje, spiritualita, vnímání krásy a smysl pro humor jsou silné stránky spojené s transcendencí.


Zdroje a silné stránky jsou palivem našeho růstu a změn k lepšímu. Někdy stačí se s nimi spojit a pak už se dobré věci začnou dít samy od sebe. A někdy taky ne, nicméně takové "zazdrojování" pomáhá k celkovému posílení odolnosti i zlepšení stability a duševního zdraví. Najít si svůj jedinečný zdroj vlastní síly nám pomůže lépe zvládat výzvy. Ujmout se aktivní role v uzdravování. Nalezení a posilování takových vnitřních zdrojů je jádrem smysluplného života.


Zaměřte se na jeden takový svůj zdroj. Něco, co vám je blízké a vlastní, čemu věříte a máte hluboko uvnitř. To je vaše silná stránka, kolem které můžete nechat rozrůst svou osobnost.

Můžete se inspirovat třeba něčím ze Seligmanova seznamu.


Seligman a Peterson, ctnosti a silné stránky, ze kterých čerpáme

Každý den věnujte alespoň chvilku činnosti, kdy jste s tímto zdrojem v kontaktu, nebo se věnujte činnosti, kde jej využijete.

K posílení takového zdroje můžete využít třeba psaní deníků, praktikování všímavosti (mindfullness) nebo pozorujte druhé lidi, kteří tento zdroj také využívají.


Otázky:

 • Kde jste se to naučili? Od koho? Kde ve vašem životě měla tato silná stránka možnost se rozvinout?

 • Kdo z lidí, které znáte, má tuto vlastnost a je vám v ní vzorem (například v práci nebo jinde)? Jak se u něj tato ctnost projevuje?

 • Jak si ji můžete v budoucnu připomenout a aktivovat, například ve chvílích, kdy to bude náročné, nebo před vámi bude stát nějaká výzva?


Kdykoli jsme v kontaktu se svými zdroji, cítíme se víc sami sebou. Náš život je organizovanější, máme více energie na zvládání běžných i náročnějších věcí a žije se nám lehčeji. Naše zdroje se odrážejí v tom, jak se chováme a co děláme a svou vnitřní energii tím vyzařujeme i do světa kolem sebe. A kdoví, třeba ho tím aspoň malinko měníme k lepšímu.
Bình luận


Doporučené
Nejnovější
Archiv
Klíčová slova
Přidejte se
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
bottom of page