top of page

Šestý smysl

Nad tím, co přijímáme svými pěti smysly, přiliš nepřemýšlíme. Přijímáme to, vnímáme, interpretujeme a věříme tomu. Mnohem méně ale víme o svém šestém smyslu, kinestézii. To je naše vnímání prostoru. Prostoru, který zabírá naše tělo, prostoru kolem něj, a o vztahu mezi nimi.

Tělo je přitom našim nesmírně důležitým svědkem a opomíjeným moudrým rádcem. Vnímání podnětů a vzkazů, které nám vysílá, je užitečné pro lepší uvědomění si, jak se vlastně cítíme, pro hledání řešení, když jsme nejistí, pomůže nám být více teď a tady, což je základní startovní bod pro všechny situace, kdy se potýkáme se změnami.

Ukážu vám několik jednoduchých cvičení, která nám náš šestý smysl mohou pomoci posílit a ukázat, jak funguje.

Chrám vlastního těla

(vnímání prostoru)

Zavřete oči a zaměřte svou pozornost na tělo a jeho vnitřní prostor. Představte si, že procházíte vlastním tělem jako domem a sledujte, co se v něm děje. Znáte některé jeho části lépe než jiné? Cítíte někde napětí, nervozitu, nebo energii? Cítíte se dobře a doma ve svém hrudníku, v břiše, nebo v pánvi?

Dění ve vlastním těle dokážeme vnímat stejně přesně jako vůni kávy nebo dotek deky.

Abyste plně zabydleli a oživili celý svůj vnitřní prostor, možná bude třeba trošku uklízet. Použijte svou ruku a vymeťte odtud všechen prach a všechno, co vás ruší. Udělejte to doopravdy. Promněte si svaly a nechte napětí zmizet. Zhluboka se nadechněte a vyvětrejte. Použijte fantazii a vpusťte dovnitř světlo a lehkost. Pojměte jej tolik, že zaplní celý prostor, nezávisle na tom, jak hustý je. Zatněte a uvolněte břišní svaly a uvědomte si, jak napětí mění váš vnitřní prostor. Soustřeďte se na ten kontrast.

Pak nechte svůj vnitřní prostor prolnout s prostorem kolem vás. Cítíte, jak se pocit vašeho já rozšířil za hranice těla?

Dýchání celým tělem

Podívejte se podrobněji na anatomii dýchání. Zevnitř. První impulz k nádechu přichází z bránice. Celý ten pohyb ale cítíme i v kostech a ostatních tkáních. Když se uvolníte, váš nádech a výdech přenáší pohyb do celého těla. Když jste napjatí, nebo máte někde blok, dech se někde zastaví. Sledujte chvíli, jak vaše tělo dýchá. Zavřete oči a všimněte si, jak se vám při každém nádechu a výdechu zmenšuje a zvětšuje hrudník. Můžete doslova cítit, jak se od sebe vzdalují jednotlivá žebra. Dovolte tomuto pohybu jít dál. Aby ovlivnil vaši páteř, pánev, krk i ramena. Dýchání celým tělem je jednoduchý způsob, jak se rychle uvolnit. Být teď a tady. Když dýcháme, něco přijímáme a zase tomu dovolíme vyjít ven.

V přeneseném významu pak totéž můžeme udělat se svými pocity, myšlenkami, vztahy, i vlastní minulostí. Propojte své přirozené dýchání s konkrétní představou přijímání a dávání.

Posílejte si dobré zprávy

Naše moudré tělo naslouchá všemu, co říkáme, všemu, na co myslíme. Tento pozitivní nebo negativní vzkaz pak má přímý vliv na to, jak se cítíme. Zkuste si to zažít. Zavřete oči a myslete na cokoli nepříjemného, co vás napadne. Shromážděte všechny své starosti, nechuť, obavy, kritiku. Jaké je to teď ve vnitřním prostoru? Jak lehce se vám dýchá?

Udělejte nový pokus a myslete se na hezké věci. Shromážděte si naději, důvěru, vděčnost, radost, těšení se... Změnil se vnitřní prostor?

Zkuste si během následujících tří dnů všímat typu vzkazů, které předáváte svému tělu. Možná tomu říkáte upřímnost. Ale vyzkoušejte to. Zkuste tentokrát každou negativní věc nahradit nějakou věcí pozitivní. Zvláštní pozornost věnujte svým starým známým a oblíbeným myšlenkám. Někdy ani nejsou naše, převzali jsme je třeba od rodičů a ti zase od svých a my je zase předáváme dál.

Doporučené
Nejnovější
Archiv
Klíčová slova
Přidejte se
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page