top of page

Když slova mění život

Slova. Pojmenovávají svět kolem nás, pomáhají nám sdílet jej s ostatními, vyjadřovat své myšlenky. Mohou pobavit, mohou utěšit, mohou zranit. Vědci v minulosti dokázali, že mohou dokonce doslova změnit náš mozek.

Kniha A. Newberga a M. Waldmana “Words can change your brain” přináší zajímavý pohled na fungování naší mysli. Tito dva vědci - neurobiolog a expert na komunikaci pracují na Univerzitě Thomase Jeffersona a jsou autoři výzkumu, v němž zkoumali, jakým způsobem se způsob myšlení a slova, která volíme, projevují ve fungování jednotlivých mozkových center.

Přestože jsme každý velmi jiný, my lidé coby živočišný druh si neseme do značné míry stejnou genetickou informaci. Některé geny, které naše DNA obsahuje, zůstanou nevyjádřeny, jiné se projeví. To, které geny se stanou činnými, je řízeno velmi složitými procesy. Newberg a Waldman si uvědomili, že jedním z faktorů, které v tomto procesu figurují, je i naše chování.

To, jak mluvíme a na co myslíme, ovlivňuje expresi genů, které regulují fyziologické a emoční projevy stresu.

Když užíváme slova s pozitivním nábojem, posilujeme některé oblasti v čelních lalocích a zvyšujeme svou schopnost rozumového zpracování situace. Častější užívání pozitivních slov (spíše než negativních) nastartuje motivační centra mozku a pomáhá budovat odolnost v zátěži.

Pokud naopak používáme negativní slova, blokujeme tvorbu neuropřenašečů, které přispívají zvládání zátěže. Jsme od přírody naprogramovaní na strach a obavy - to je způsob, jak nás primitivní části našeho mozku chrání před nebezpečnými situacemi a pomáhají nám přežít. Když do svých myšlenek vpustíme negativní slova a představy, zvyšujeme aktivitu centra strachu (amygdaly) a do krevního řečiště si pumpujeme stresové hormony. Ty narušují poznávací procesy a brzdí normální fungování. Vzteklá slova vysílají varovné zprávy po celém mozku a částečně tlumí logická a rozumová centra v předních lalocích.

“Náš výzkum potvrdil, že čím déle se soustředíte na pozitivní slova (jako například klid, bezpečí, radost, domov, odvaha, uvolnění, blízkost), tím více jsou ovlivněny i další oblasti mozku. Začnou se měnit funkce týlního laloku, což změní vnímání sebe sama a lidí, se kterými jste v kontaktu. Pozitivní představa o sobě samém způsobí, že budete předpojatí a také v ostatních pak uvidíte to dobré. Negativní sebeobraz vám přinese podezíravost a pochybnosti. V průběhu času se v důsledku vědomých slov, myšlenek a pocitů změní také struktura vašeho thalamu, což ovlivní způsob, jakým vnímáte realitu.” (Newberg a Waldman)

 

Vědci uspořádali experiment s dospělými ve věku 35 - 54 let. Ti dostali za úkol po dobu tří měsíců každý večer zapsat přesně tři věci, které se jim ten den dařily, včetně zdůvodnění, proč tomu tak bylo. Ukázalo se, že během oněch tří měsíců postupně stoupala jejich míra štěstí, kdežto depresivní pocity ubývaly.

Když se zaměříme na pozitivní nápady a pocity, můžeme zlepšit náš celkový pocit pohody a zvýšit funkčnost svého mozku.

 

Jaká slova volíte vy? Kam zaměřujete svou energii? Pokud teď s životem právě trochu bojujete, zkuste si všímat toho, jak často používáte negativní slova. Ne, nechci zaměňovat příčinu a následek, není se co divit, že když se nám nevede dobře, myslíme na to, jak zlé to je. Možná je ale častější používání příjemných slov ta první malá věc, kterou můžete začít. Možná budete překvapeni, třeba i to je cesta k lepšímu životu. Volte svá slova moudře a říkejte je pomalu. To vám dovolí, abyste přerušili sklon mozku být negativní. Čím víc opakujete pozitivní slova jako láska, klid a radost, tím více se angažují specifické geny, které snižují tělesné i emoční stresy. Budete se cítit lépe, budete žít déle a budete vytvářet hlubší a důvěryhodnější vztahy s druhými lidmi – doma i v práci. Změníte slova, změníte si život.

 

Vyzkoušejte si cvičení, které je založeno na podobném principu jako výše uvedený experiment, tedy na tom, že to, čemu věnujeme pozornost, má tendenci se objevovat častěji. Zkuste si jeden týden všímat toho, co byste chtěli, aby se opakovalo. Zapište si to. Po týdnu si pročtěte svůj seznam, vyhodnoťte jej a rozhodněte se, že všechno, co vám dělá radost, budete dělat často a to ostatní opomíjet. Jednoduše využijte zdroje, které důvěrně znáte a máte je po ruce.

Doporučené
Nejnovější
Archiv
Klíčová slova
Přidejte se
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page